logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig werken met een hoogwerker

Werken met een hoogwerker moet doelmatig maar vooral veilig gebeuren. Voor het veilig werken met een hoogwerker is meer vereist dan het bedienen van de knoppen.

Om de veiligheid van de bediener en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen.

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Wet- en regelgeving
  • Soorten hoogwerkers met bijbehorende specificaties
  • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem
  • Werking en bediening
  • Technische basiskennis van het systeem
  • Veiligheidsaspecten
  • Gebruik gereed maken
  • Preventieve controle en onderhoud
  • Manoeuvreren
  • Opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto

Doelstelling
De cursist beheerst de basisvaardigheden voor het veilig gebruik van de hoogwerker en kan zo nodig de gebruiker (klant) de juiste gebruikers- en veiligheidsinstructies geven.

Duur cursus
1 dag

Resultaat
De cursus wordt standaard afgesloten met een toetsing. Na het positief afronden van de toetsing ontvangt de cursist een OPCEDO certificaat.