logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

TCVT Hijsbegeleider W4-08

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die op een bedrijfsterrein regelmatig lasten aanslaat, begeleidt en machinisten assisteert, waarbij niet kan worden volstaan met een werkinstructie maar waar een specifieke opleiding naar aanleiding van een taak/risico analyse verplicht is.

Het doel is op een juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan en verplaatsen van lasten voor de medewerker die wordt ingezet bij (alle) hijswerkzaamheden die worden uitgevoerd door machines welke specifiek zijn ingericht voor deze werkzaamheden.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Hand- en armseinen
 • Arbo- regelgeving
 • Stabiliteit
 • Afzetten van de werkplek
 • Interpreteren van een hijsplan
 • Lasten aanslaan bij een hijswerking
 • Risicoanalyse
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Keuringen en certificaten
 • Massa- en zwaartepuntbepaling
 • Communicatie met de machinist en omstanders

Duur van de opleiding
Vier werkdagen, inclusief een 1-daagse theorie- en praktijkexamen

 

Certificaat
Na het positief afronden van het examen ontvangt de cursist een TCVT certificaat dat een maximale geldigheidsduur heeft van 5 jaar. Tevens ontvangt de cursist een TCPR boekje waar gedurende de certificatieperiode van vijf jaar de praktijkervaring en bijscholing in bijgehouden moet worden. Het certificaat kan na 5 jaar gehercertificeerd worden op grond van aantoonbare praktijkervaring en de verplichte bijscholing

Scholing
De machinist is verplicht gedurende de certificatieperiode van 5 jaar twee scholingsdagen (4 dagdelen) te hebben gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut. Voor de verplichte TCVT bijscholing is Opcedo een erkend scholingsinstituut

1e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de eerste 3 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar
2e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de laatste 2 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar

Praktijkervaring
In de periode van vijf jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de certificatieperiode van vijf jaar, en de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd en afgestempeld.