logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

TCVT Machinist Mobiele Torenkraan W4-06

Aansluitend op de opleiding TCVT Machinist Mobiele Kraan kunt u de opleiding TCVT W4-06 Machinist Mobiele Torenkraan volgen. De opleiding TCVT machinist Torenkraan wordt uitsluitend op locatie gegeven.

Wat voor een mobiele kraan geldt, geldt nog sterker voor de mobiele torenkraan. Om als machinist op een mobiele torenkraan te kunnen werken, moet u daarom naast rijbewijs C en het TCVT - certificaat machinist mobiele kraan – in het bezit zijn van het TCVT certificaat vakbekwaamheid mobiele torenkraan. Hiervoor biedt Opcedo u een gedegen praktijkgerichte opleiding die, naast de minimale vereisten die het TCVT stelt, praktische en theoretische zaken bijbrengt om veilig te kunnen werken met een mobiele torenkraan.

Opcedo biedt onderstaand lesprogramma

Praktijk en theorie

 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften 
 • Hand- en armseinen
 • Arbo- regelgeving
 • Veilig werken met de mobiele torenkraan
 • Stabiliteit
 • Afzetten van de werkplek
 • Interpreteren van een hijsplan
 • Lasten aanslaan bij een hijswerking
 • Risicoanalyse
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Keuringen en certificaten
 • Massa- en zwaartepuntbepaling
 • Communicatie met de machinist en omstanders 

Duur van de opleiding
Twintig werkdagen, inclusief een 1 daagse theorie- en praktijkexamen. Het is ook mogelijk om in overleg een verkorte opleiding te volgen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aantoonbare werkervaring van de cursus

Certificaat
Na het positief afronden van het examen ontvangt de cursist een TCVT certificaat dat een maximale geldigheidsduur heeft van 5 jaar. Tevens ontvangt de cursist een TCPR boekje waar gedurende de certificatieperiode van vijf jaar de praktijkervaring en bijscholing in bijgehouden moet worden. Het certificaat kan na 5 jaar gehercertificeerd worden op grond van aantoonbare praktijkervaring en de verplichte bijscholing

Scholing
De machinist is verplicht gedurende de certificatieperiode van 5 jaar twee scholingsdagen (4 dagdelen) te hebben gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut. Voor de verplichte TCVT bijscholing is Opcedo een erkend scholingsinstituut

1e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de eerste 3 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar
2e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de laatste 2 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar

Praktijkervaring
In de periode van vijf jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de certificatieperiode van vijf jaar, en de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd en afgestempeld.