logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

TCVT Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie W4-04

Voor het verrichten van hijswerkzaamheden met een autolaadkraan met hijsfunctie moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT W4-04 certificaat van vakbekwaamheid Machinist autolaadkraan met hijsfunctie. Deze opleiding is bedoeld voor chauffeurs van bedrijfsauto’s met een autolaadkraan met hijsfunctie met een bedrijfslastmoment van meer dan 10 ton/meter.

Bij de opleiding autolaadkraan met hijsfunctie komen zowel praktische als theoretische onderwerpen aan bod. In deze veelzijdige opleiding gaat Opcedo onder meer in op het Arbo-besluit, documenten, keuringen, veiligheid en werkvoorbereiding.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

 • Milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Hand- en armseinen
 • Arbo- regelgeving
 • Veilig werken met de autolaadkraan
 • Stabiliteit
 • Afzetten van de werkplek
 • Interpreteren van een hijsplan
 • Lasten aanslaan bij een hijswerking
 • Risicoanalyse
 • Assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken
 • Keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen
 • Keuringen en certificaten
 • Massa- en zwaartepuntbepaling
 • Communicatie met de machinist en omstanders

Duur van de opleiding
Tien werkdagen, inclusief een 1-daagse theorie- en praktijkexamen. Het is ook mogelijk om in overleg een verkorte opleiding te volgen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aantoonbare werkervaring van de cursist

Certificaat
Na het positief afronden van het examen ontvangt de cursist een TCVT certificaat dat een maximale geldigheidsduur heeft van 5 jaar. Tevens ontvangt de cursist een TCPR boekje waar gedurende de certificatieperiode van vijf jaar de praktijkervaring en bijscholing in bijgehouden moet worden. Het certificaat kan na 5 jaar gehercertificeerd worden op grond van aantoonbare praktijkervaring en de verplichte bijscholing

Scholing
De machinist is verplicht gedurende de certificatieperiode van 5 jaar twee scholingsdagen (4 dagdelen) te hebben gevolgd bij een door TCVT erkend scholingsinstituut. Voor de verplichte TCVT bijscholing is Opcedo een erkend scholingsinstituut

1e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de eerste 3 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar
2e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de laatste 2 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar

Praktijkervaring
In de periode van vijf jaar dat het certificaat geldig is, moet de certificaathouder tenminste acht kwartalen hebben gewerkt in de functie die op het certificaat is vermeld, en van deze acht kwartalen moeten tenminste twee kwartalen vallen in de laatste drie jaar van de certificatieperiode van vijf jaar, en de praktijkervaring kan worden aangetoond door aantekening van de praktijkervaring in het TCPR-boekje. Deze praktijkervaring moet minimaal elke drie maanden door de werkgever worden getoetst op waarheid en worden geparafeerd en afgestempeld.