logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

TCVT Machinisten Opleidingen

Machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een bedrijfslast van 10 TM of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT persoonscertificaat voor de betreffende machine.

Het bezit van het TCVT certificaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn (hijs) werkzaamheden mogen uitvoeren.

Opcedo is door het TCVT erkend als opleider voor meerdere TCVT opleidingen.

TCVT Machinist Mobiele Kraan W4-01

Zware lasten verplaatsen is een vak en vergt veel vakmanschap. Daarom moet u als machinist om op een mobiele kraan te kunnen werken, naast rijbewijs C, in het bezit zijn van het vakbekwaamheid certificaat van TCVT W4-01. Hiervoor biedt Opcedo u een gedegen praktijkgerichte opleiding die, naast de minimale vereisten van het TCVT certificatieschema, alle belangrijke praktische en theoretische zaken bijbrengt om veilig te kunnen werken met een mobiele kraan.

TCVT Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie W4-04

Voor het verrichten van hijswerkzaamheden met een autolaadkraan met hijsfunctie moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT W4-04 certificaat van vakbekwaamheid Machinist autolaadkraan met hijsfunctie. Deze opleiding is bedoeld voor chauffeurs van bedrijfsauto’s met een autolaadkraan met hijsfunctie met een bedrijfslastmoment van meer dan 10 ton/meter.

Bij de opleiding autolaadkraan met hijsfunctie komen zowel praktische als theoretische onderwerpen aan bod. In deze veelzijdige opleiding gaat Opcedo onder meer in op het Arbo-besluit, documenten, keuringen, veiligheid en werkvoorbereiding.

TCVT Machinist Grondverzetmachine met hijsfunctie W4-05

Personen die reeds werken als machinist op een grondverzetmachine en naast de grondverzetwerkzaamheden ook hijswerkzaamheden moet verrichten, dienen conform de huidige wettelijke regels in het bezit te zijn van het vakbekwaamheidscertificaat van TCVT W4-05. Hiervoor biedt Opcedo u een gedegen opleiding die naast de minimale vereisten van het TCVT certificatieschema, alle belangrijke praktische en theoretische zaken bijbrengt om veilg te kunnen werken met een grondverzetmachine met hijsfunctie.

TCVT Machinist Mobiele Torenkraan W4-06

Aansluitend op de opleiding TCVT Machinist Mobiele Kraan kunt u de opleiding TCVT W4-06 Machinist Mobiele Torenkraan volgen. De opleiding TCVT machinist Torenkraan wordt uitsluitend op locatie gegeven.

Wat voor een mobiele kraan geldt, geldt nog sterker voor de mobiele torenkraan. Om als machinist op een mobiele torenkraan te kunnen werken, moet u daarom naast rijbewijs C en het TCVT - certificaat machinist mobiele kraan – in het bezit zijn van het TCVT certificaat vakbekwaamheid mobiele torenkraan. Hiervoor biedt Opcedo u een gedegen praktijkgerichte opleiding die, naast de minimale vereisten die het TCVT stelt, praktische en theoretische zaken bijbrengt om veilig te kunnen werken met een mobiele torenkraan.

TCVT Machinist Verreiker met hijsfunctie W4-07

Voor het verrichten van hijswerkzaamheden met een verreiker met hijsfunctie moet de machinist in het bezit zijn van een TCVT W4-07 certificaat van vakbekwaamheid machinist verreiker met hijsfunctie. Hiervoor biedt Opcedo u een gedegen opleidingen die naast de minimale eisen van het TCVT certificatieschema, alle belangrijke praktische en theoretische zaken bijbrengt om veilig te kunnen met een verreiker met hijsfunctie.

TCVT Hijsbegeleider W4-08

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die op een bedrijfsterrein regelmatig lasten aanslaat, begeleidt en machinisten assisteert, waarbij niet kan worden volstaan met een werkinstructie maar waar een specifieke opleiding naar aanleiding van een taak/risico analyse verplicht is.

Het doel is op een juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan en verplaatsen van lasten voor de medewerker die wordt ingezet bij (alle) hijswerkzaamheden die worden uitgevoerd door machines welke specifiek zijn ingericht voor deze werkzaamheden.