logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Verplichte bijscholing machinisten Module A

Werkvoorbereiding en –uitvoering

Eén van de voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt bij een door TCVT erkend scholingsinstituut, ter opfrissing, verdieping, verbreding van de vakbekwaamheid van de machinist. Voor de verplichte TCVT bijscholing is Opcedo een erkend scholingsinstituut

De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd

In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld.

1e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de eerste 3 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar
2e scholingsdag (2 dagdelen) dient gevolgd te zijn in de laatste 2 jaar van de certificatieperiode van vijf jaar

Naast de bovengenoemde verplichte bijscholing dient u als TCVT certificaathouder aan te kunnen tonen, dat u in de periode van vijf jaar, direct voorafgaand aan de hernieuwde aanvraag van een certificaat, ten minste twee jaar ervaring heeft opgedaan met de bediening van een kraan van de desbetreffende categorie.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld

  • hijsplan
  • administratieve verplichtingen
  • interpreteren hijstabel
  • verplaatsen kraan

Duur van de bijscholing
Module A en Module B vormen samen één dag van de verplichte bijscholing
Module C en Module D  vormen samen één dag van de verplichte bijscholing

Certificaat
De cursist ontvangt een bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat, deze is vijf jaar geldig. Tevens wordt de deelname aangetekend en afgestempeld in het TCVT praktijkregistratieboekje.