logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig werken met een Bovenloopkraan

Aan bedieners van bovenloopkranen en halkranen worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met hal- en portaalkranen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente Arbo-veiligheidseisen. De cursisten ervaren en leren in deze cursus hoe ze op een veilige manier werken met de hijsinstallatie en hoe lasten worden aangeslagen.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

 • Arbowet 
 • werklast, proeflast, breekkracht, gebruiksfactor hijsgereedschap
 • veilig aanslaan van lasten 
 • hand- en armseinen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • onderhoud, opslag en visuele inspectie van hijsgereedschap 
 • afkeuringsmaatstaven 
 • certificaten hijsgereedschap
 • veilig en efficiënt bedienen van hal/portaalkranen
 • veiligheidsvoorzieningen 
 • werking hal-/portaalkranen
 • krachtenspel bij hijswerk
 • inspectie en dagelijks onderhoud
 • soorten hal-/portaalkranen 
 • keuring 
 • stabiliteit en opstelling

Doelstelling
De cursist leert op een veilige manier werken met een hijsinstallatie en hoe lasten worden aangeslagen

Duur cursus
1 dag

Resultaat
Na het positief afronden van de toetsing ontvangt de cursist een OPCEDO certificaat.