logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig verplaatsen van lasten

Heel wat ongevallen bij hijswerkzaamheden zijn terug te voeren op het niet goed aanslaan van een last of het gebruik van de verkeerde hijsgereedschappen.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Begrippen, wettelijke bepalingen en voorschriften
  • Hijsbanden
  • Staalkabels
  • Ketting en kettingwerk
  • Speciaal hijsgereedschap
  • Takels, hijsbalken en loopkatten
  • Inspectie en certificering
  • Veilig aanslaan van lasten
  • Armseinen
  • Afkeurmaatstaven

Doelstelling
De cursist heeft geleerd veiliger om te gaan met hijsmiddelen en hijsgereedschap, zodat de kans op ongevallen en incidenten hiermee tot een minimum wordt beperkt.

Duur cursus
1 dag

Code 95
Deze cursus kan gebruikt worden voor de verplichte nascholing code 95 en telt mee voor 7 theorie uren

Resultaat
Na positief afronden van de toetsing ontvangt de cursist een OPCEDO certificaat