logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig aanslaan van lasten

Er vinden veel ongevallen plaats tijdens het aanslaan en lossen van de lasten bij bouwwerkzaamheden. Om hijsincidenten te voorkomen zijn onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Wet- en regelgeving
  • Voorbereidingen op de werkplek
  • Communicatie
  • Massa van lasten
  • Belastbaarheid van hijsgereedschappen
  • Afkeurmaatstaven

Doelstelling
De cursist leert veilig en efficiënt lasten aanslaan en verplaatsen.

Duur cursus
1 dag

Code 95
Deze cursus kan gebruikt worden voor de verplichte nascholing code 95 en telt mee voor 7 theorie uren

Resultaat
Na positief afronden van de toetsing ontvangt de cursist een OPCEDO certificaat