logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Code 95 Veilig werken langs de weg - Incidentmanagement

Nadat er een incident heeft plaats gevonden, moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden van obstakels. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in “Richtlijn eerst veiligheidsmaatregelen bij Incidenten”. 

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

 • Arbo
 • Veiligheidsmaatregelen bij incidenten
 • Veiligheidskleding en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Omgaan met weggebruikers
 • Wet- en regelgeving 
 • Praktische oefeningen
 • Afzetten veilige werkruimte
 • Toepassen veiligheid
 • Praktijkrichtlijn Crow 96b
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Hulpverlening
 • Veilig takelen / bergen

Doelstelling
De cursus is bedoelt voor alle IM hulpverleners, (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer en ambulance), alle pechhulpverleners (truck- en bandenservice bedrijven), calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeer regelende bevoegdheden en beroepschauffeurs die uit hoofde van hun beroep werkzaamheden verrichten langs de weg bekend te maken met de gevaarzetting en het voorkomen van incidenten. De cursist kent de voorschriften m.b.t. veilig en verantwoord hulpverlenen bij pech en aanrijdingen op autosnelwegen en onderliggend wegennet. De cursist kan de vereiste handelingen demonstreren. 

Duur cursus
1 dag

Waarde nascholing Code 95
7 theorie uren

Resultaat
Bewijs van deelname aan de hand van een OPCEDO certificaat