logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig werken langs de weg - Incident Management

Nadat er een incident heeft plaats gevonden, moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden van obstakels. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in “Richtlijn eerst veiligheidsmaatregelen bij Incidenten”. Alle IM hulpverleners (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeer regelende bevoegdheden hebben hier mee te maken.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Theorie

  • Uitgangspunten voor de beveiligging van een verkeersincident
  • De vier V's
  • Beveiligen van een verkeersincident bij eenzijdig aanrijdgevaar - op alle wegen met gescheiden rijbanen
  • Beveiligen van een verkeersincident bij tweezijdig aanrijdgevaar - op alle wegen met niet-gescheiden rijbanen

Doelstelling
Na afloop beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis van veiligheidsmaatregelen bij incidenten op wegen met eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar. De cursus in combinatie met de verplichte nascholing code 95 oefent de deelnemer met praktijkcasussen zodat het geleerde goed in de praktijk toe te passen is.

Duur
1 dagdeel zonder verplichte nascholing code 95
1 dag inclusief verplichte nascholing code 95

Resultaat
Na positief afronden van het examen ontvangt u een IBKI certificaat die voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.