logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Bedrijfshulpverlener hercertificering

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond. Na het behalen van het diploma bedrijfshulpverlener is men verplicht elk jaar zijn kennis en praktische vaardigheden up-to-date te houden.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Ontruimingsoefening
  • Brand blussen
  • EHBO en reanimatie
  • Organisatie bedrijfshulpverlening
  • Alarmering
  • Ontruiming en communicatie
  • Verbanding en blussen
  • Levensreddende handelingen en reanimatie

Doelstelling
Een bedrijfshulpverlener is in staat eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en een pand te ontruimen.

Duur cursus
1 dag

Resultaat
Na het volgen van de cursus bedrijfshulpverlener herhaling ontvangt u een NIBHV certificaat. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Om uw certificaat geldig te houden dient u jaarlijks een herhalingscursus te volgen.