logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Bedrijfshulpverlener basisopleiding

Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Iemand mag zich pas een bedrijfshulpverlener noemen wanneer deze met goed gevolg een BHV cursus heeft afgerond.

Opcedo biedt het onderstaande lesprogramma

Praktijk en theorie

  • Ontruimingsoefening
  • Brand blussen
  • EHBO en reanimatie
  • Organisatie bedrijfshulpverlening
  • Alarmering
  • Ontruiming en communicatie
  • Verbanding en blussen
  • Levensreddende handelingen en reanimatie

Doelstelling
Een bedrijfshulpverlener is in staat eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en een pand te ontruimen.

Duur cursus
2 dagen 

Resultaat
Na het positief afronden van het examen ontvangt u een BHV diploma afgegeven door NIBHV. Het diploma heeft een geldigheid van 1 jaar. Om uw BHV diploma geldig te houden dient u jaarlijks een herhalingscursus te volgen.