logo opcedo blauw

bellene mailroute

telefoon button

Veilig werken langs de weg - Incident Management

Nadat er een incident heeft plaats gevonden, moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden van obstakels. De manier waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in “Richtlijn eerst veiligheidsmaatregelen bij Incidenten”. Alle IM hulpverleners (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, calamiteitenaannemers en door wegbeheerders ingehuurde krachten met verkeer regelende bevoegdheden hebben hier mee te maken.